News

RSS

ปัญหาเกี่ยวกับชาร์จไฟไม่เข้า 0

อาการเสียของ Powerbank ที่มีอาการเสียบชาร์จ output Powerbank ต่อเข้ากับโทรศัพท์ สักพักแล้ว Powerbank ดับหรือเสียบชาร์จแล้ว powerbank ดับเลย (ดับในที่นี้หมายถึงกดไฟหรือเขย่าไฟของ Powerbank แล้วไม่มีไฟบอกสถานะขึ้นเลย) ทั้งๆที่เพิ่ง input ชาร์จ Powerbank หรือ Powerbank ที่มีไฟอยู่แล้ว 

อาการดังกล่าวส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เกิดจากสายชาร์จที่ต่อกับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น สาย iphone 4 , iphone 5 ,6 , Micro usb (สายชาร์จ Android)  มีปัญหาสายช๊อต (สายช๊อตในที่นี้หมายถึงสายที่มีการขาดในของสาย หรือสายมีการขาดไปบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นจากการมองภายนอก) ซึ่งปัญหาสายช๊อตนี้ทำให้เมื่อเราเสียบสายที่ช๊อตเข้ากับ Powerbank แล้วทาง Powerbank จะมีระบบป้องกันการลัดวงจร (shot circuit) ด้วยการดับเครื่อง Powerbank ทำให้ไม่สามารถกดดูไฟบอกสถานะหรือทำการชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้ ซึ่งวิธีแก้ไขดังกล่าวคือนำสายที่ปกติ (สายปกติคือสายที่ไม่มีการขาดในซึ่งบางครั้งสายที่ขาดข้าวในไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากมันคือทองแดงที่อยู่ข้างในสาย) มาแทนสายเดิมโดยก่อนเสียบชาร์จให้นำ Powerbank ไปชาร์จกับไฟบ้านประมาณ 5 นาที (โดยให้มีไฟอยู่ใน Powerbank พอให้ชาร์จได้) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ Powerbank activate เสร็จแล้วก็ให้นำสายที่ไม่มีปัญหามาชาร์ตกับ Powerbank ได้เลย ข้อแนะนำให้ทดลองกับสายชาร์ตประมาณ 2-3 เส้นเป็นอย่างน้อย 

ถึงตรงนี้ลูกค้าจะมีคำถามว่าสายที่ชาร์จจะมีปัญหาได้อย่างไรเมื่อสายเส้นดังกล่าวสามารถชาร์ตกับ adapter ได้ตรงนี้ต้องชี้แจงว่าสายชาร์จที่ขาดในหรือมีปัญหาจะ sensitive กับ Powerbank มากกว่า adapter หรืออธิบายง่ายๆ คือ adapter สามารถชาร์จกับสายที่ขาดภายในได้ในกรณีที่มันยังไม่ขาดทั้งหมดเนื่องจากกระแสไฟที่ออกมาจาก Main power supply หรือไฟบ้านนั้นผลักดันมาเยอะ แต่พอนำสายที่ว่านี้มาชาร์จกับโทรศัพท์มือถือกลับไม่ได้เพราะ Circuit board ของ Power bank จับได้ว่ามีกระแสไฟบกพร่องจึงทำการตัดไฟ เนื่องจากเป็นมาตรฐานความปลอยภัยของผลิตภัณฑ์ และสำหรับตัวลูกค้าเอง
หากมีปัญหาการใช้งานหรือสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่างๆ ที่ระบุใว้ในหน้า "Warranty" "ติดต่อเรา"

Pad Press: ตัวอย่างงานลูกค้าองค์กร / Corporate Client Sample 0

รายละเอียดงาน
Pad Press หรือการสกรีนชั้นสูง เหมือนกับการทาสีลงบนตัวของสินค้า ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการลงภาพบนปากกา กระป๋องนํ้าอัดลม มีความละเอียด และคมชัดสูงสุด เหมาะสำหรับงานสกรีนจำนวนมากชิ้น เนื่องจากมีราคาสูง และมีความรวดเร็วในการจบงาน

คุณภาพงาน
- ความละเอียดชัดเจนของ Code สีสูง ลูกค้าสามารถกำหนดรหัสสีที่ต้องการในการผสมสีได้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ให้ความสะคัญต่อความชัดเจนของสี
- ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ลงสี
- มีความคงทนของสีสูง ไม่สามารถลบได้ 

เหมาะสำหรับ Eloop Power Bank รุ่น: ทุกรุ่น

ภาพข้างล่างนี้คือตัวอย่างงาน Pad Press (สกรีน) ของแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ที่ทางเราจัดทำให้แก่ลูกค้า

Silk Screen Printing: ตัวอย่างงานลูกค้าองค์กร / Corporate Client Sample 0

รายละเอียดงาน
Silk Screen หรือการสกรีน เป็นการทาสีลงบนตัวของสินค้า ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการลงภาพบนเสื้อ หรือแก้วนํ้า เป็นวิธีดั่งเดิมที่ง่ายที่สุด แต่ในเวลาเดียวกันถ้าจำนวนสีที่ต้องการมีมากกว่า 2 สี หรือมีความละเอียดของภาพสูงก็จำเป็นที่ต้องมีการลงงานโดยช่างฝือมือสูง 

คุณภาพงาน
- ความละเอียดชัดเจนของ Code สีสูง ลูกค้าสามารถกำหนดรหัสสีที่ต้องการในการผสมสีได้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ให้ความสะคัญต่อความชัดเจนของสี
- ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนสี และจำนวนจุดที่ต้องการ
- หลังจากที่สกรีนสีแล้ว ความคงทนจะไม่ทนเท่ากับวิธีลงสีแบบวิธีอื่นๆ สีสามารถหลุดได้ในการขีดแรงๆ 

เหมาะสำหรับ Eloop Power Bank รุ่น: ทุกรุ่น

ภาพข้างล่างนี้คือตัวอย่างงาน Silk Screen (สกรีน) ของแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ที่ทางเราจัดทำให้แก่ลูกค้า

 

Digital Printing: ตัวอย่างงานลูกค้าองค์กร / Corporate Client Sample 0

รายละเอียดงาน
Digital Printing เป็นการพ่นสี ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือตัวอักษร มีจุดเด่ดที่ไม่จำกัดจำนวนสี และเป็นการลงสีวิธีเดียวที่สามารถไล่ shade สีจากเข้มไปอ่อนภายในสีเดียวกันได้

คุณภาพงาน
- ความละเอียดตํ่า เนื่องจากเป็นการพ่นสีทำให้สีกลมกลืนไปกับสีของ background
- ไม่มีขั้นตํ่า หรือจำกัดสีที่พ่น (ยกเว้นสีขาว) จะ 4 สี หรือ 1 สีก็ราคาเดียวกัน
- หลังจากที่พ่นสี รายละเอียดที่ลงไม่สามารถลบได้ ภาพจะอยู่ติดถาวร
- ไม่จำกัดขนาดของรูปต่อการพ่นสี 1 ครั้ง สามารถพ่นสีให้เต็มเนื้อที่ได้ จะเล็กหรือใหญ่ก็ราคาเดียวกัน

เหมาะสำหรับ Eloop Power Bank รุ่น: ทุกรุ่น

ภาพข้างล่างนี้คือตัวอย่างงาน Digital Printing ของแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ที่ทางเราจัดทำให้แก่ลูกค้า

Digital Print Powerbank Eloop แบตเตอรี่สำรอง แบตสำรอง

Laser Printing: ตัวอย่างงานลูกค้าองค์กร / Corporate Client Sample 0

รายละเอียดงาน
Laser Printing เป็นการยิงเลเซอร์ลงบนพื้นของสินค้าด้วยความร้อน เนื่องจากความร้อนทำให้วัสดุที่รับการลงงานต้องมีความคงทน เหมาะสำหรับ Power bank ที่มี body เป็นเหล็ก 

คุณภาพงาน
- คมชัด มีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้น detail ในจุดเล็กจุดน้อย
- สีของเลเซอร์เป็นสีขาวเท่านั้น
- หลังจากที่ยิงเลเซอร์ รายละเอียดที่ลงไม่สามารถลบได้ ภาพจะอยู่ติดถาวร
- จำกัดขนาดของรูปต่อการยิง 1 ครั้ง

เหมาะสำหรับ Eloop Power Bank รุ่น: E11, E14, E17, E18

ภาพข้างล่างนี้คือตัวอย่างงานยิงเลเซอร์ลงบนพื้นของแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ที่ทางเราจัดทำให้แก่ลูกค้า