โปรโมชั่นประจำเดือนนี้

ลด 100 บาท และส่งฟรี EMS! สำหรับรายการสั่งซื้อ 1,500 บาท คูปองมีจำกัดสำหรับ 15 ท่าน ต่อวันเท่านั้น!

OFF100BAHT

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Eloop & Orsen Warranty

สินค้า Eloop & Orsen ของทางเราเป็นสินค้าของแท้ 100% รับประกัน 1 ปีเต็ม! เคลมฟรี ส่งฟรี! 

เงื่อนไขการรับประกัน สิทธิ์พิเศษ และการเคลมสินค้า Eloop & Orsen powerbank พาวเวอร์แบงค์ แบตสำรอง อะแดปเตอร์ สายชาร์จ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางดังต่อไปนี้เท่านั้น:

ทางเราไม่ได้จำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าใน Shopee / Thisshop ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิการรับประกันจากทางเรา

สินค้าของทาง www.EloopThailand.com เป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น และเมื่อท่านได้รับสินค้าตามที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อใว้โปรดตรวจสอบ:

 • สินค้าเป็นไปตามที่สั่ง ทั้งรุ่น สี และจำนวน
 • สินค้า และอุปกรณ์เสริมครบชุดหรือไม่ 
 • สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่มีร่องรอยการความเสียหาย เช่นการงัดแงะ บุบ รอยร้าว ไหม้

 

เงี่อนไขการรับประกันสินค้

 • ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงี่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก Sticker void รับประกันบนกล่อง และ sticker void รับประกันบนตัวเครื่อง หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ
 • รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และจะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ด้วยตัวแบตเตอรี่เอง ซึ่งมิได้เกิดจากการหัก/คดงอ เช่นลักษณะผิดปกติที่เกิดจากเสียบชาร์จไฟไม่เข้า, ช่องinput/output ไม่จ่ายไฟ
 • การประกันนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น connector สายชาร์จ ที่แถมมาพร้อมกับสินค้า 
 • เงีอนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ขีดเขียน, มีรอยขีดข่วนหลายจุด, การตกหล่น บุบ, มีรอยงัดแงะ, การตกนํ้า, การซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนจากทางเรา (กด Link ดูตัวอย่างสินค้าที่เคลมไม่ได้) ตัว Powerbank เองนั้นยังต้องสามารถมองเห็นโลโก้ หรือ specification ได้ชัดเจน มิใช่ถูกลบหายไปหรือเลือนลาง
 • โปรดเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับสินค้า เพื่อใช้ในการยืนยันในการซื้อสินค้ากับทางร้าน หากไม่มีกล่อง ขอสงวนสิทธิ์ ถือเป็นที่สิ้นสุดการรับประกันสินค้า
 • ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกัน เช่น อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งานของลูกค้า อุปกรณ์หักชำรุด ทำตกกระแทก ตกนํ้า เปียกนํ้าและซ็อตจนใช้งานไม่ได้ นำไปดัดแปลง และใช้งานแบบผิดวิธี การกระทำที่ทำให้สายหัก คดงอ สายชำรุดจากการใช้งาน ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากร้านอื่นๆ โปรดติดต่อจากที่ซื้อครับ ทางเราไม่ได้จำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับร้านที่จำหน่ายใน Shopee / TikTok / Thisshop 

 

ภายในระยะเวลา 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า และพบขอบกพร่อง ทางเรายินดีรับเคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีสำหรับ:

 • สินค้าประกอบไม่เรียบร้อย หรือมีตำหนิ 
 • การใช้งานบกพร่อง เช่นช่อง Output / Input จ่ายไฟไม่เข้า / ออก ไฟ LED ไม่ติด หรือปุ่ม Power มีปัญหาในการใช้งานครั้งแรก

สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน 7 วัน และมีความจำเป็นต้องส่งกลับ ทางเรายินดีออกค่าใช้จ่ายให้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุ และหากเกินระยะเวลาดังกล่าว สินค้าก็จะอยู่ตามเงื่อนไขการเคลมสินค้าระยะ 1 ปี ตามข้างล่างนี้

 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

ทางเรายินดีให้ลูกค้าสามารถเคลม เปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามข้อกาหนดนี้:

 • อาการภายนอกที่เห็นได้ในทันที เช่น พอร์ทต่างๆมีปัญหา ชาร์จไฟไม่เข้า หรือช่อง output ไม่จ่ายไฟ ตัวเครื่องประกอบไม่เรียบร้อย หรือที่พบว่าผิดปกติขณะใช้งานครั้งแรก สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากใบเสร็จ และข้อมูลในระบบ)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 ปี จากลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบพร้อมกล่อง
 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลม หรือรับเคลมตามเงือนไขที่ทางบริษัทฯกาหนดเท่านั้น
 • สินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

 

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ

 • สินค้าไม่มี stick void รับประกัน ไม่มีกล่องบรรจุสินค้า หรือชํารุดจนไม่สามารถระบุได้
 • สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผิดวิธีหรือมีการดัดแปลง
 • สินค้าที่ชารุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์ เช่น ทำตก โดนนํ้า ไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด ขีดข่วน ขีดเขียน รอยถลอก ตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า (กด Link ดูตัวอย่างสินค้าที่ไม่รับเคลม)

 

การเคลมสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นหรือไม่ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

 • Website: ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่หน้า "ติดต่อเรา"
 • Line ID: คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ @eloopthailand <<กดที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ

เพื่อความรวดเร็วในการแจ้งปัญหาโปรดทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้:

 1. แจ้งปัญหาตามช่องทางต่างๆ ที่ระบุข้างบนนี้
 2. โปรดระบุชื่อที่ลูกค้าใช้ในการสั่งซื้อ หรือรหัสการสั่งซื้อ หรือใบเสร็จของสินค้า พร้อมกับระบุปัญหาที่พบ เช่น ชาร์จไฟไม่ได้ 
 3. หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับ หากสินค้านั้นยังอยู่ในระยะประกัน 7 วัน ทางเราจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสินค้าส่งไป และกลับ  แต่หากเกินระยะเวลาดังกล่าวค่าใช้จ่ายนั้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าส่งกลับมาเท่านั้น ส่วนสินค้าส่งกลับไปที่ลูกค้าทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบ สินค้าทุกชิ้น และส่งแบบไปรษณีย์ด่วน EMS / Kerry Express / Flash / J&T
 5. ภายในกล่องที่ส่งมา โปรดระบุชื่อลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ หรือรหัสการสั่งซื้อ ที่อยู่ที่ต้องการให้สินค้าส่งกลับ และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น
 6. หลังจากที่ทางเราได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เวลา 1-2 วัน (ขึ้นอยู่ต่ออาการ) และพร้อมที่จะส่งสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้า ทางเราจะส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ใว้ในระบบ หากไม่ใช่ที่อยู่เดิมลูกค้าสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ 

สินค้าของทาง www.EloopThailand.com เป็นของแท้ 100% รับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ทางเราพร้อมให้บริการเต็มความสามารถครับ