โปรโมชั่นประจำเดือนนี้

ลด 100 บาท และส่งฟรี EMS! สำหรับรายการสั่งซื้อ 1,500 บาท คูปองมีจำกัดสำหรับ 15 ท่าน ต่อวันเท่านั้น!

OFF100BAHT

วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี 2558

Surasai Sribhadung |

 1. วันพฤหัสบดี 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 2. วันศกร์ 2 มกราคม : ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดปีใหม่
 3. วันพุธ 4 มีนาคม : วันมาฆบูชา (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 4. วันจันทร์ 6 เมษายน : วันจักรี (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 5. วันจันทร์ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 6. วันอังคาร 14 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 7. วันพุธ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 8. วันศุกร์ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (วันหยุดธนาคาร)
 9. วันอังคาร 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 10. วันจันทร์ 1 มิถุนายน : วันวิสาขบูชา (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 11. วันพุธ 1 กรกฎาคม : วันหยุดครึ่งปีธนาคาร (วันหยุดธนาคาร)
 12. วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 13. วันศุกร์ 31 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา (วันหยุดราชการ)
 14. วันพุธ 12 สิงหาคม : วันแม่ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 15. วันศุกร์ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 16. วันเสาร์ 5 ธันวาคม : วันพ่อ
 17. วันจันทร์ 7 ธันวาคม : วันหยุดชดเชยวันพ่อ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 18. วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
 19. วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.