Silk Screen Printing: ตัวอย่างงานลูกค้าองค์กร / Corporate Client Sample

RSS

รายละเอียดงาน
Silk Screen หรือการสกรีน เป็นการทาสีลงบนตัวของสินค้า ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการลงภาพบนเสื้อ หรือแก้วนํ้า เป็นวิธีดั่งเดิมที่ง่ายที่สุด แต่ในเวลาเดียวกันถ้าจำนวนสีที่ต้องการมีมากกว่า 2 สี หรือมีความละเอียดของภาพสูงก็จำเป็นที่ต้องมีการลงงานโดยช่างฝือมือสูง 

คุณภาพงาน
- ความละเอียดชัดเจนของ Code สีสูง ลูกค้าสามารถกำหนดรหัสสีที่ต้องการในการผสมสีได้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ให้ความสะคัญต่อความชัดเจนของสี
- ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนสี และจำนวนจุดที่ต้องการ
- หลังจากที่สกรีนสีแล้ว ความคงทนจะไม่ทนเท่ากับวิธีลงสีแบบวิธีอื่นๆ สีสามารถหลุดได้ในการขีดแรงๆ 

เหมาะสำหรับ Eloop Power Bank รุ่น: ทุกรุ่น

ภาพข้างล่างนี้คือตัวอย่างงาน Silk Screen (สกรีน) ของแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ที่ทางเราจัดทำให้แก่ลูกค้า

 

Previous Post Next Post

  • Surasai Sribhadung
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *

Please note: comments must be approved before they are published.

* Required Fields