โปรโมชั่นประจำเดือนนี้

ลด 100 บาท และส่งฟรี EMS! สำหรับรายการสั่งซื้อ 1,500 บาท คูปองมีจำกัดสำหรับ 15 ท่าน ต่อวันเท่านั้น!

OFF100BAHT

ปัญหาเกี่ยวกับชาร์จไฟไม่เข้า

Surasai Sribhadung |

อาการเสียของ Powerbank ที่มีอาการเสียบชาร์จ output Powerbank ต่อเข้ากับโทรศัพท์ สักพักแล้ว Powerbank ดับหรือเสียบชาร์จแล้ว powerbank ดับเลย (ดับในที่นี้หมายถึงกดไฟหรือเขย่าไฟของ Powerbank แล้วไม่มีไฟบอกสถานะขึ้นเลย) ทั้งๆที่เพิ่ง input ชาร์จ Powerbank หรือ Powerbank ที่มีไฟอยู่แล้ว 

อาการดังกล่าวส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เกิดจากสายชาร์จที่ต่อกับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น สาย iphone 4 , iphone 5 ,6 , Micro usb (สายชาร์จ Android)  มีปัญหาสายช๊อต (สายช๊อตในที่นี้หมายถึงสายที่มีการขาดในของสาย หรือสายมีการขาดไปบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นจากการมองภายนอก) ซึ่งปัญหาสายช๊อตนี้ทำให้เมื่อเราเสียบสายที่ช๊อตเข้ากับ Powerbank แล้วทาง Powerbank จะมีระบบป้องกันการลัดวงจร (shot circuit) ด้วยการดับเครื่อง Powerbank ทำให้ไม่สามารถกดดูไฟบอกสถานะหรือทำการชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้ ซึ่งวิธีแก้ไขดังกล่าวคือนำสายที่ปกติ (สายปกติคือสายที่ไม่มีการขาดในซึ่งบางครั้งสายที่ขาดข้าวในไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากมันคือทองแดงที่อยู่ข้างในสาย) มาแทนสายเดิมโดยก่อนเสียบชาร์จให้นำ Powerbank ไปชาร์จกับไฟบ้านประมาณ 5 นาที (โดยให้มีไฟอยู่ใน Powerbank พอให้ชาร์จได้) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ Powerbank activate เสร็จแล้วก็ให้นำสายที่ไม่มีปัญหามาชาร์ตกับ Powerbank ได้เลย ข้อแนะนำให้ทดลองกับสายชาร์ตประมาณ 2-3 เส้นเป็นอย่างน้อย 

ถึงตรงนี้ลูกค้าจะมีคำถามว่าสายที่ชาร์จจะมีปัญหาได้อย่างไรเมื่อสายเส้นดังกล่าวสามารถชาร์ตกับ adapter ได้ตรงนี้ต้องชี้แจงว่าสายชาร์จที่ขาดในหรือมีปัญหาจะ sensitive กับ Powerbank มากกว่า adapter หรืออธิบายง่ายๆ คือ adapter สามารถชาร์จกับสายที่ขาดภายในได้ในกรณีที่มันยังไม่ขาดทั้งหมดเนื่องจากกระแสไฟที่ออกมาจาก Main power supply หรือไฟบ้านนั้นผลักดันมาเยอะ แต่พอนำสายที่ว่านี้มาชาร์จกับโทรศัพท์มือถือกลับไม่ได้เพราะ Circuit board ของ Power bank จับได้ว่ามีกระแสไฟบกพร่องจึงทำการตัดไฟ เนื่องจากเป็นมาตรฐานความปลอยภัยของผลิตภัณฑ์ และสำหรับตัวลูกค้าเอง
หากมีปัญหาการใช้งานหรือสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่างๆ ที่ระบุใว้ในหน้า "Warranty" "ติดต่อเรา"

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.