สินค้าในหน้านี้มีทั้งราคาขายส่ง-ปลีก ของสินค้าที่เป็นสีแดง & ชมพู สินค้าสามารถคละกันได้เพื่อให้ราคาขายส่งที่ต้องการ ซึ่งเหมาะสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย หรือกลุ่มบริษัท corporate ห้างร้าน ต่างๆ ในกรณีที่ต้องการมากกว่า 5 ชิ้น โปรดติดต่อที่ช่องทางต่างๆ ที่ระบุบนหน้า "Contact Us"

Red / Pink

Sort by: